Installatie

BRP installeert, indien gewenst samen met uw mensen uw aangekochte machines, zorgt voor de juiste afstelling en geeft de nodige training aan uw operatoren. Naast onze mensen sturen wij steeds een specialist van de machinefabrikant mee tijdens de installatie. Zo zorgt BRP voor een perfecte installatie binnen de gewenste opleveringsperiode